به نام خداوند جان وخرد

با عرض سلام واحترام *باشگاه یوگای عرفان برای حفظ سلامتی مربیان وپرتوجویان از تاریخ ۹۸/۱۲/۵ دوشنبه لغایت تا۹۸/۱۲/۹ جمعه تعطیل میباشد.

لطفا از طریق سایت  www.erfan yoga.com ،وکانال@ erfanyoga ،واینستاگرام:instagram.com/erfan.yoga T ،برای اطلاعیه بعدی پیگیری بفرمایید.

ازهمراهی شما دوستان سپاسگزارم  *مدیریت باشگاه یوگای عرفان*