کلاسهای آقای صابری وآقای بیانی

پرتوجویان عزیز کلاسهای آقای صابری عصر شنبه ودوشنبه برگزار میشود .ساعت :۲۰ الی ۲۱:۳۰

کلاس آقای بیانی روزهای فرد یکشنبه، سه شنبه  ساعت :۲۰ الی ۲۱:۳۰

**جهت رزرو وثبت نام با تلفن باشگاه یوگای عرفان:۸۸۷۶۶۶۲۸ -۸۸۷۶۰۵۵۰**