شادابی با یوگای صورت

IMG-g-در این کارگاه ماساژ صحیح صورت با توجه به انرژی دست خودتان بهداشت پوست وتغذیه صحیح وریلکسیشن عمیق همراه با آسانهای تقویت کننده اندامهای فوقانی پوست ومو.
توسط خانم شهناز عرفانی آموزش داده می شود.
به علت در خواست دوستان کارگاه در یک روز وبه مدت ۴ ساعت برگزار می شود.
زمان :پنجشنبه ۹۸/۱۰/۱۹
ساعت:۱۴تا۱۸
آدرس:خیابان سهروردی شمالی،هویزه شرقی،کوچه ی پرتو،یوگای عرفان
تلفن:۸۸۷۶۶۶۲۸و۸۸۷۶۰۵۵۰

ورکشاپ یوگا و مدیتیشن روح و روان

 

«به نام حضرت دوست»
ورکشاپ یوگا و مدیتیشن روح و روان🌺
در این کارگاه شما فرایند یکی شدن بدن ، ذهن و روح خود را آغاز میکنید یعنی به عبارتی با انجام دادن تمرین های یوگا شروع به ایجاد نوعی تعهد حقیقی در درون نموده و زندگی متعهدانه ای را برای خود رقم میزنید برای یکی کردن و متحد نمودن بدن ، ذهن و روح شما می بایست آگاهی خود را نسبت به نقاط اتصال آنها با یکدیگر گسترش دهید. در این راستا به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد میشود زمانیکه مشغول به انجام آساناها هستید ، به بدن خود کاملا توجه کنید و به تک تک حرکات آن و همچنین چگونگی انتشار جریان انرژی در بدن آگاه باشید. در ادامه کم کم ذهن آرام میشود و شما میتوانید قلب خود را نیز بگشایید. زمانیکه به این تعامل و همکاری ما بین جسم ، ذهن و روح خود متمرکز میشوید و آگاهی خود را ثابت نگاه میدارید ، این سه بخش از وجودتان شروع به حمایت و پشتیبانی از یکدیگر کرده و در نهایت تعهد شما نسبت به خودتان در راستای انجام تمرین های یوگا بیشتر و بیشتر و عمیقتر میگردد.

“راه یوڪَا شڪَفت انڪَیز است
تاریخ : پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۱۵تا۱۷،مدرس:خانم اعظم اسکندری

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:۸۸۷۶۶۶۲۸و۸۸۷۶۰۵۵۰